Historie

 

Hvem var Hans Broge.

Hans Broge

Hans Broge var købmand i Århus. Han er født 4. december 1822 i Grenå og død 25. marts 1908.

Hans Broge etablerede sig i 1847 og markerede sig som den første smøreksportør i Danmark. Under den stærke vækst, der prægede Århus, var Hans Broge ofte den, der satte sit præg på de nye ting i Århus.

Hans Broge ved, at transport er vigtig for industrien. I 1865 er han med til at oprette "Dampskibsselskabet i Aarhus af 1865" og et par år senere "Det jysk-engelske dampskibsselskab". Desuden er han med i anlæggelsen af togforbindelserne til Århus. Byen mangler nu en god forbindelse mellem havnen og banegården. I 1884 står Clemensbro færdig med Broge's økonomiske hjælp.

Da byens gasværk står for at skulle repareres eller udskiftes i 1860'erne, tager Broge affære. Han rejser til England og køber et gasværk til byen for 450.000 kroner. Byrådet køber det så af Broge. Broge er med i snart ethvert nyt Århus foretagende som Aarhus nye Theater, Aarhus Palmekærnefabrik, KFK, Århus svineslagteri, teglværkerne i Tilst og Årslev. Desuden er han gårdejer og sidder i Århus Byråd 1857-1869.

 

101 Hans Broge segl

Logens segl

Loge nr. 101 Hans Broge's historie

 

Loge nr. 101 Hans Broge, som er stiftet den 28. februar 1976, er den yngste af i alt 5 Broderloger i Århus og bærer navnet efter den århusianske storkøbmand Hans Broge, som udførte et stort humanitært arbejde.

Logens segl, som er en kompasrose, der ligeledes relaterer til Hans Broge, som udover at være storkøbmand, også var skibsredder.

Efter at Odd-Fellow ordenens loger i Århus var flyttet ud til Varna i 1972 opstod der hos nogle initiativrige logebrødre fra Loge nr. 14 Sct. Olaf et ønske om at danne en ny loge i Århus. De første initiativer blev taget af brødrene Hans Jørgensen, Jørgen Vesterdal, Harry Christensen. Knud Dyrby, Erik Christensen-Lund og Poul E. Johansen alle fra loge nr. 14 Sct. Olaf.

Tirsdag den 14. august 1973 blev det første orienterende møde afholdt på Frederikshøj Kro. Her besluttede de fremmødte brødre at indkalde en udvalgt broderkreds til møde torsdag den 29. november 1973 i selskabslokalerne i Præstehaven med henblik på stiftelse af en forening, hvis formål var at stifte en ny loge i Århus.

Til mødet kom ca. 35 brødre og her foreslog br. ex-mester Poul E Johansen, at foreningen kunne bære navnet Hans Broge, hvilket blev vedtaget af de fremmødte, hvoraf 30 brødre meldte sig ind i den kommende Odd-Fellowforening "Hans Broge".

Samtidig med behandlingen af foreningens ansøgning i Storlogen arbejdede brødrene hårdt på at finde egnede lokaler til foreningen. Brødrene fandt i første omgang nogle lokaler i Vestergade under Kvindernes Hus, hvor de lejede sig ind hos afholdslogen "Hvide Kors". Forholdene var dog ikke tilfredsstillende, så brødrene fortsatte deres søgen efter egnede lokaler, og fandt dem i Nørrebrogade 26 over gården, hvor brødrene på tværs af alle love og forordninger gik i gang med at indrette disse til fremtidige logelokaler, og havde det held at få involveret den daværende D.D.S.S. Andreas Boysen i arbejdet, hvilket var en stor hjælp for brødrene under opbygningen.

Den 24. juni 1974 meddelte Storlogen sin tilladelse til stiftelse af Odd-Fellowforeningen Hans Broge. Tilladelsen fra Storlogen var betinget af, at kun de 30 brødre, der havde meldt sig ind i foreningen fra starten, kunne overføres til den nye loge, som ikke måtte dannes før efter 2 år fra institueringen af Odd-Fellowforeningen, som fandt sted den 24. oktober 1974 i loge 90 Morten Børup´s lokaler på Slotskroen i Skanderborg med efterfølgende fest i de gamle logelokaler i Christiansgade nr. 24.

Der blev herefter arbejdet flittigt i Odd-Fellowforeningen Hans Broge, som holdt møde hver torsdag i den 2. uge i måneden og mod alle forventninger, fik foreningen tilladelse til instituering af loge nr. 101 Hans Broge noget hurtigere end de betingede 2 år fra Storlogen.

Den 28. februar 1976 foretog Storlogens embedsmænd institueringen af loge nr. 101 Hans Broge i lokalerne i Nørrebrogade 26, med efterfølgende fest i Frimurerlogernes selskabslokaler i Christiansgade.

Logens første embedsmænd var:

Overmester

Hans Jørgensen

Undermester

Allan Caspersen

Sekretær

Bengt Thornberg

Skatmester

Jørgen Vesterdal

Kassere

Knud Dyrby

Ex-mester

Poul E. Johansen

Logens lokaler i Nørrebrogade var ikke de største - men de var hyggelige - og brødrene indså da også, at med den forventede tilgang, der jo var målet, ville lokalerne hurtigt blive for små og ønskede samtidig selv at eje fremtidige lokaler.

Denne mulighed viste sig noget hurtigere end beregnet, idet 2 af logens brødre Svend og John Nielsen i 1989, på hvilket tidspunkt logen havde 59 brødre, havde købt ejendommen Truevej 11, Brabrand, som havde været firmaet Dalsøgas gamle fabrik og kontorlokaler og tilbød, at logen kunne købe ejendommens 1. sal., hvilket blev enstemmigt besluttet af brødrene og godkendt af den daværende Storsire Preben O. Rasmussen i 1989.

Ved fælles hjælp fra logens brødre og brødre fra Seniorklubben, som siden 1978 har afholdt møde om onsdagen to gange pr. måned i loge nr. 101 Hans Broges lokaler, var lokalerne klar til indvielse lørdag den 7. april 1990 og har siden dannet de bedste rammer for vor loges trivsel, hvilket har betydet at loge nr. 101 Hans Broge i dag er en af de største broderloger i Århus.