Valgte Embedsmænd

Overmester

Brian Bjerre Christiansen

Undermester

Lars Støve Vogelsang

Sekretær

Peter Ranch Lassen

Sekretær

Lasse Krongaard

Kasserer

Jesper Vange Hansen

Skatmester

Claus Guldborg Nyvold

Fungerende eksmester

Thorsten Fritz Laursen

Storrepræsentant

Carsten Aae Christiansen

Storrepræsentant

Eilif Finn Jensen